Как се пише: тем подобни или тям подобни?

Правописът на думата тем/тям (стара падежна форма на местоимение) не е нормиран. В активна употреба са и двата варианта.

Според данните от Българския национален корпус (http://www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm) съотношението между употребите на тем подобни и тям подобни е 276:442.

Според Google съотношението е обратното, с много голям превес на тем подобни – 180 000:18 000.

В тази категория в сайта ще намерите рецепти за мекици, понички, бухти, палачинки и тем/тям подобни.
За кои постройки не се изисква проект, разрешение за строеж, узаконявяне и тем/тям подобни?