Как се пише: терлици или търлъци?

Двете форми са дублетни. Думата е заета от турски – terlik.

Грабнах иглите и изплетох едни зелени терлици/търлъци.
Тя се измъкна някак тихомълком, по терлици/търлъци, погали ме по главата и тихичко притвори вратата.
(Ст. Стратиев, „Прелъстен и изоставен“)