Как се пише: толкова, толкоз или толкос?

Правилно е да се пише толкова или толкоз. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на толкова. Формата толкос е грешна.

Как можаха толкова/толкоз хора да се подведат по ума на един човек?
Бива ли толкова/толкоз старание за един сладкиш?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!
(Никола Вапцаров)