Как се пише: това или туй?

Формата туй има разговорен оттенък и не се допуска в книжовната реч. Правилно е да се употребява това.

Това може да се случи само с целенасочени и последователни действия.
Това колело подходящо ли е за мен?