Как се пише: този или тоя?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на този.

Радвам се, че бихме на този/тоя стадион.
Аз преименувах този/тоя файл и програмата проработи.