Как се пише: трансакция или транзакция?

Според Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 620 правилно е да се пише трансакция, мн.ч. трансакции. Думата има латински произход – transactio.

Всяка трансакция се обработва по начин, който ще доведе до най-ниска трансакционна стойност.
С над 6% се увеличили трансакциите чрез БОРИКА за година.

В писмената практика много често се срещат формите транзакция, транзакции. Според данните от Българския национален корпус съотношението между употребите на трансакция, трансакции и транзакция, транзакции е 147:346.