Как се пише: тръстика или трастика?

Правилно е да се пише тръстика, мн.ч. тръстики.

Само миг след това от тръстиката изскочи кръвожаден леопард.
Бяха пред реката, сред тръстики, стигащи до над стремената.