Как се пише: трепанация или трапанация?

Правилно е да се пише трепанация. Думата е заета от новолатински – trepanatio, по гр. τρύπανον ’свредел’.

В древността трепанацията е била извършвана най-често с „инструменти“ от кремък, еленски рога и черупки от костенурка.
Трепанацията представлява хирургическа манипулация, при която се пробива черепът или друга костна стена, за да се достигнат органите под тях.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 622.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 875.

Публикувано на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: ,