Как се пише: три четвърти или три-четвърти?

Правилно е да се пише разделно – три четвърти, тъй като не представлява сложна дума.

Населението на развиващите се страни отделя почти три четвърти от доходите си за купуване на основни хранителни продукти.
За малкия ми син купих три четвърти чорапи, а за големия – къси.