Как се пише: трийсет, тридесет или трийсе?

Правилно е да се пише трийсет или тридесет. Двете форми са дублетни. Формата трийсе е неправилна.

За обявените две свободни работни места са подадени трийсет/тридесет заявления.
Около трийсет/тридесет думи обикновено са достатъчни, за да се опишат най-общо отговорностите на човека, заемащ дадена длъжност.