Как се пише: тук-там, тук там или туктам?

 • Правилно е да се пише полуслято – тук-там.
   
  Картината е прекрасна, но ще бъде още по-добре, ако тук-там я изсветлиш.
  Сдружението „Тук-там“ днес празнува първия си рожден ден.
  Тук-там ще има леки превалявания, но като цяло, времето ще бъде слънчево.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  насам-натам, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам