Как се пише: тургор или тургур?

Правилно е да се пише тургор. Думата е заета от новолатински – turgor.

Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се тургорът ѝ, увеличава се нейната еластичност.
За поддържането на тургора е важно растенията да разполагат с достатъчно вода в извънклетъчната среда.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 626.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 884.

Публикувано на

Категория: О или У, Правопис, Чужди думи

Етикети: ,