Как се пише: участвам или участвувам?

Правилно е да се пише участвам. Преди 2002 г. формите участвам и участвувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Повече от 60 майстори занаятчии участват в Панаира на народните занаяти в Етъра.
В момента Бундесверът участва в международни умиротворителни операции в десет държави.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 637.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 924.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 876.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,