Как се пише: ученият, учения или ученът, учена?

Правилно е да се пише ученият, учения – членувани форми на съществителното име учен. По произход то е минало страдателно причастие (от глагола уча) и затова се членува с -ият, -ия.

Ученият общуваше само с гълъбите в парка и работеше усамотен в мрачната си лаборатория.
Бях чел някъде, че мисловният процес на учения е своеобразна форма на медитация.