Как се изговаря: учѝлища или училищà?

Правилно е да се изговаря учѝлища.

Денят след изборите е обявен за неучебен за всички учѝлища в страната.
Тодор Мирчов е копривщенски първенец и благодетел и виден спомоществовател на учѝлищата и храмовете.