Как се пише: учител наставник или учител-наставник?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – учител наставник, защото първото може да се членува: учителят наставник.

Един учител наставник може да ръководи не повече от двама стажант-учители.
Директорът на детската градина или на училището съдейства за сключване на договор между висшето училище и определените учители наставници.