Как се пише: уебстраница, уеб-страница или уеб страница?

Правилно е да се пише разделно – уеб страница, мн.ч. уеб страници, или слято – уебстраница, мн.ч. уебстраници. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Когато посетите уеб страницата/уебстраницата, определена информация може да бъде запазена на вашия компютър.
Познай коя е втората от десетте най-посещавани уеб страници/уебстраници в света!