Как се пише: уеб приложение, уебприложение или уеб-приложение?

Правилно е да се пише разделно – уеб приложение, мн.ч. уеб приложения, или слято – уебприложение, мн.ч. уебприложения. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Всички възможности на уеб приложението/уебприложението са пренесени много точно и адекватно в мобилната му версия.
Ще ви представя десет фантастични уеб приложения/уебприложения, които, освен че са безплатни, ще ви свършат страхотна работа.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: уеб сайт/уебсайт, уеб камера/уебкамера, уеб пространство/уебпространство.