Как се пише: уеднаквявам или оеднаквявам?

Правилно е да се пише уеднаквявам, също и уеднаквя.

Държавните зрелостни изпити уеднаквяват критериите за оценяване в различните региони на страната.
„Трябва да се уеднакви облагането на всички доходи и да има равнопоставеност“, заяви Менда Стоянова.