Как се пише: уговорка или оговорка?

Правилно е да се пише уговорка, мн.ч. уговорки.

Имаме уговорка да се срещнем в 7 часà пред мола.
Вероятно представените в парламента политически партии ще гласуват закона без уговорки.