Как се пише: упътване или опътване?

Правилно е да се пише упътване, мн.ч. упътвания.

На входа на замъка ни дадоха упътване за разположението на помещенията.
Помагалото по математика съдържа задачи и тестове с отговори, упътвания и решения.