Как се пише: уплаша (се), уплашвам (се) или оплаша (се), оплашвам (се)?

Правилно е да се пише уплаша (се), уплашвам (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме плах, следователно се пише уплаша, уплашвам.

Старецът се взря в тъмнината, ослуша се, но нищо не различи и това го уплаши.
Бедната девойка се уплаши и хукна да бяга през поляната.
Бащата обаче се уплашва и отива в полицията.