Как се пише: уплътнение, уплатнение или оплътнение?

Правилно е да се пише уплътнение, мн.ч. уплътнения. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме плътен, плът, следователно се пише уплътнение. Коренът на думата е -плът-, а не -плат-.

Първият признак, че уплътнението е повредено, е кондензът, който се образува между отделните стъклени панели.
Ако уплътненията на кранчетата не са били сменяни дълго време, ще прокапе вода.