Как се пише: уредя или оредя?

 1. Правилно е да се пише уредя, когато е със значение ’слагам в ред, оправям’ или ’организирам, подготвям’, или ’устройвам някого, често по нечестен начин’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време. Останалите форми за сег. време са: уредиш, уреди, уредим, уредите, уредят.
   
  Най-добре е да уредите отношенията си без намесата на съда.
  Спешно трябва да уредим транспортирането на генераторите до България.
  А.П. се опитала да уреди сина си на служба в общинската управа, като дала подкуп от 1000 лв.

 2. Формата оредя е за 3 л. ед.ч. мин. св. време. Съответната основна форма на глагола е оредея ’ставам по-рядък’, ’за хора – ставаме по-малко на брой’.
   
  Гората оредя и пътеката се спусна по стръмен склон към реката.
  Усетих с гърба си, че групата оредя – останахме само оптимистите.

Забележка: Последното значение на глагола уредя не е посочено в източниците.