Как се пише: уронвам или оронвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът уронвам и съответният глагол от свършен вид уроня означават ’накърнявам, засягам’.
   
  В сайта е публикувана клевета, която уронва престижа на една уважавана фамилия в града.
  Събитията, на които станахме свидетели в последно време, урониха доверието на обществеността във финансовата система.

 2. Глаголът оронвам и съответният глагол от свършен вид ороня означават ’отделям всички зърна от грозд, клас, кочан и др.’.
   
  Касисът се измива в гевгир, зърната се оронват и се насипват във високи стъклени буркани.
  Вчера обрахме гроздето и веднага го оронихме.