Как се пише: усъмня се, усъмнявам се или осъмня се, осъмнявам се?

Правилно е да се пише усъмня се, усъмнявам се.

Перюджи изслуша внимателно отговора и за първи път се усъмни в лоялността на човека отсреща. (Ф. Хърбърт, „Кошерът на Хелстрьом“)
Започвам да се усъмнявам в народните мъдрости.