Как се пише: усъвършенствам, усъваршенствам или осъвършенствам?

Правилно е да се пише усъвършенствам.

Ще се опитам да усъвършенствам дизайна, функционалността и най-вече съдържанието на сайта.
Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи.