Как се пише: успели или успяли?

Правилно е да се пише успели.

Повечето успели хора по света споделят, че са се провалили много пъти, преди да успеят.
Британски учени са успели да получат стволови клетки от човешка кръв.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В успели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: успял (но успелият, успелия!), успяла, успяло.

Успелият човек вярва, че той управлява съдбата си.
При падането момчето е успяло някак да се задържи в клоните на дървото под балкона.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите успял и успели.