Как се пише: утежнявам, утежня или отежнявам, отежня?

Правилно е да се пише утежнявам, утежня.

В българското законодателство априори се приема, че употребата на алкохол и наркотици е утежняващо вината обстоятелство.
Това лекарство само временно облекчава възпалението и понякога може да утежни състоянието на болния.