Как се пише: увъртам (се), увъртя (се) или овъртам (се), овъртя (се)?

Правилно е да се пише увъртам (се), увъртя (се).

Хайде, не увъртай, а казвай направо какво искаш.
Увъртяхме се по пътищата в този затънтен край.