Пише ли се запетая пред в зависимост от?

Само по себе си словосъчетанието в зависимост от НЕ налага употреба на запетая:
 
Глобите няма да бъдат фиксирани, а ще ce oпpeдeлят в зависимост от доходите на наказвания.
Всичко щеше да се реши в зависимост от това дали хората щяха да останат, или да си тръгнат.

 
Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради в зависимост от. Ето някои случаи:

 • Когато в зависимост от се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.
   
  На всеки етап ЕС ще дава оценка, в зависимост от която съответната страна ще получава достъп до отделни програми и фондове на Евросъюза.
  Помощта е, както следва, в зависимост от нуждите на съответната държава.

 • Когато в зависимост от се окаже след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  Разбира се, в зависимост от обстоятелствата варират и различните видове лицензи.
  Понятието следва да се тълкува, от една страна, в зависимост от целите и от системата на Брюкселската конвенция, и от друга страна, с оглед на общите принципи, които произтичат от съвкупността от националните правни системи.

 • Когато със словосъчетанието в зависимост от се въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Резултатът е интегрирана на едно място информация, до която всеки субект, в зависимост от правата си, има достъп.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.