Как се пише: въстание, възстание или възтание?

Правилно е да се пише въстание, мн.ч. въстания. Правописът на думата е изключение от морфологичния принцип – морфемите да се пишат по един и същи начин, независимо от начина, по който се произнасят. Думата има представка въз- и корен -ста-.

Въстанието на Петър Делян избухва през 1040 г. в Белград.
Хвърковатата чета на Бенковски се насочва към средногорските села и ги вдига на въстание.
„Записки по българските въстания“ представляват своеобразна историография на Априлското въстание.