Как се пише: вътрешноадминистративен, вътрешно-административен или вътрешно административен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноадминистративен, също и вътрешноадминистративна, вътрешноадминистративно, вътрешноадминистративни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна администрация.

Реформите в МВР са насочени към промяна на вътрешноадминистративното устройство, но не и към оптимизация на същностните функции на системата.
Нужно е да се създаде единен електронен регистър с обществен достъп до всички вътрешноадминистративни актове, които имат отношение към системата на случайно разпределение на делата.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.