Как се пише: вътрешнофирмен, вътрешно-фирмен или вътрешно фирмен?

 • Правилно е да се пише слято – вътрешнофирмен, също и вътрешнофирмена, вътрешнофирмено, вътрешнофирмени.
   
  Вътрешнофирменото обучение има за цел да осигури специализирана подготовка на персонала за изпълнение на конкретна работа.
  В България вътрешнофирмената комуникация все още няма стратегическа роля за бизнеса.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен