Как се пише: вътрешнокорпоративен, вътрешно-корпоративен или вътрешно корпоративен?

 • Това прилагателно име се пише слято – вътрешнокорпоративен, също и вътрешнокорпоративна, вътрешнокорпоративно, вътрешнокорпоративни.
   
  Всички наши кадри минават през вътрешнокорпоративно обучение.
  За лицата, преместени при вътрешнокорпоративни трансфери, следва да се прилагат същите условия за работа като за командированите работници, чийто работодател е установен на територията на ЕС.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.