Как се пише: вътрешнонормативен, вътрешно-нормативен или вътрешно нормативен?

 • Правилно е да се пише слято – вътрешнонормативен, също и вътрешнонормативна, вътрешнонормативно, вътрешнонормативни.
   
  Както казва бившият финансов директор, бартерът не е забранен от вътрешнонормативната уредба в БНТ.
  Право и задължение на работодателя е да издава вътрешнонормативни документи.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например: вътрешноведомствен, вътрешнопартиен, вътрешнофирмен.