Как се пише: вътрешноорганизационен, вътрешно-организационен или вътрешно организационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна организация.

Държавата не може да се намесва във вътрешноорганизационния живот на религиозните общности.
Агенцията за приватизация разработва всички технологични и вътрешноорганизационни актове, необходими за организиране и провеждане на централизираните публични търгове.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.