Как се пише: вътрешноприсъщ, вътрешно-присъщ или вътрешно присъщ?

 • Правилно е да се пише слято – вътрешноприсъщ, също и вътрешноприсъща, вътрешноприсъщо, вътрешноприсъщи.
   
  Според правния позитивизъм няма вътрешноприсъща или необходима връзка между законовите положения на правото и етиката.
  Нестабилността и несигурността са вътрешноприсъщи характеристики на съвременната глобализирана и динамична икономическа среда.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим