Как се пише: вътрешнозаводски, вътрешно-заводски или вътрешно заводски?

 • Правилно е да се пише слято – вътрешнозаводски, също и вътрешнозаводска, вътрешнозаводско.
   
  Работниците, които са ангажирани с поддръжката и с вътрешнозаводския транспорт, ще бъдат снабдени с подходящо работно облекло.
  Предполагам, че това е вътрешнозаводско обозначение на модела на гумата.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, високопродуктивен, яркочервен, леснозапалим