Пише ли се запетая при във връзка с?

 1. Само по себе си словосъчетанието във връзка с НЕ налага употреба на запетая:
   
  Във връзка с това обстоятелство е следвало отговорният служител от ТП на НОИ да извърши необходимата проверка.
  Кметът на Девня Атанас Кузев изпрати до медиите своя отговор във връзка с изявленията на общинския съветник Свилен Шитов.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:

  2.1. Когато словосъчетанието във връзка с въвежда просто изречение, последното се огражда със запетаи.
   
  Проблемът със занемареното сметище в селото, във връзка с който изпратих сигнал на общинския кмет, все още не е решен.
  Правото на данъчен кредит се определя според предназначението, във връзка с което се придобива стоката или услугата.

   
  2.2. Когато словосъчетанието във връзка с въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Във връзка с изискванията на Закона за данъка върху добавената стойност, в сила влизат следните изисквания, считано от 01.05.2013 г.
   
  2.3. Когато словосъчетанието във връзка с се окаже след обръщение, те се разделят със запетая.
   
  Уважаеми клиенти, във връзка с годишното приключване бихме искали да ви уведомим, че работното време на банковите клонове е променено.
   
  _______________
  * Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.