Как се пише: въз основа на или възоснова на?

Правилно е да се пише въз основа на. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично.

Жалбоподателят има право да научи въз основа на коя правна норма е санкциониран.
Комисията е изготвила своя доклад въз основа на информацията, получена от общинската администрация.