Как се пише: възкръсна, възкръсвам или възкръстна, възкръствам?

Правилно е да се пише възкръсна, възкръсвам. Коренът на думата е -кръс- (от праслав. *-krěp-so-), а не -кръст-.

Християните вярват, че Исус Христос е възкръснал, след като е бил разпънат на кръста и погребан.
Лисабон възкръсва от руините след опустошителното земетресение през 1755 г.