Как се пише: възможност, вазможност или възможнос?

Правилно е да се пише възможност, мн.ч. възможности. Думата има представка въз-, корен -мож- и наставка -ност.

Още утре ще имаме възможност да изплатим задълженията си.
Възможностите обикновено са маскирани като тежка работа и затова повечето хора не ги разпознават.
(Ан Ландърс)