Как се пише: вдигам, вдигна или дигам, дигна?

В книжовната реч се употребяват глаголите вдигам, вдигна, а дигам, дигна са разговорни думи.

Хвърковатата чета на Бенковски се насочва към средногорските села и ги вдига на въстание.
Съседите се оплакали на хазаина, че всяка вечер сме вдигали шум.
Дъщеря ми вдигна температура и спа на пресекулки през нощта.
Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак.