Как се пише: веднъж-дваж; веднъж, дваж или веднъж дваж?

 • Правилно е да се пише полуслято – веднъж-дваж.
   
  Не се виждаме често – случва се веднъж-дваж месечно.
  След като си купих цикламата, я полях веднъж-дваж и после тя увехна.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам