Как се пише: ведно или в едно?

 • Когато представлява наречие със значение ’заедно, вкупом’, се пише слято – ведно.
   
  „Ей, ние сме, не се бой!“ – викнаха ведно двамата младежи.
  Продавам селскостопански сгради ведно с прилежащия им терен.

 • Когато представлява съчетание от предлог и субстантивирано числително име (т.е. едно се употребява като съществително), се пише разделно – в едно. В тези случаи едно има значение ’едно нещо, една същност, едно цяло’.
   
  Три в едно – неочаквано добра комбинация.
  Вижте как всичко се събира в едно, става част от една картина.