Как се пише: вегетарианец или вегетариянец?

Правилно е да се пише вегетарианец, мн.ч. вегетарианци. В средата на думи от чужд произход се пише -иа-. Думата е заета чрез руски (вегетарианец) от немски (Vegetarianer), но има корени в средновековнолатински (vegetarius).

Ако единият от родителите е вегетарианец, а другият – месояден, може да възникне конфликт за храненето на детето.
За по-доброто здраве на вегетарианците може да допринасят и други фактори освен въздържането от консумация на месо.