Как се пише: величествено или величественно?

 • Правилно е да се пише с едно нвеличествено.
   
  „Статуята е прекрасна, много е голяма, това е величествено творение!“, сподели един от поклонниците, присъствали на събитието.
  Това е благословията и проклятието на великите хора – те успяват величествено и величествено се провалят.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. Прилагателното величествен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нвеличественият, величествения, величествена, величествено, величествени.
   
  Времето сред величествената природа сякаш е спряло.
  Величествените градове, построени от маите, са били открити след 1836 г.