Как се съкращава вестник?

Съкратено тази дума се изписва в. или в-к (без точка).

Сензационната новина се появи на първата страница на в./в-к „Известия“.
В интервю за в./в-к „Преса“ премиерът категорично отхвърли възможността за предсрочни избори.