Как се пише: вестник или весник?

Правилно е да се пише вестник, мн.ч. вестници. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: вестник/весник – вести, известен, има т, следователно се пише вестник. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише опасност.

Новият вестник ще има спортна страница.
Вестникът излиза в онлайн вариант поради липса на средства в момента.
Вестниците и списанията все повече залагат на своите интернет версии.